Norsk Eiendom har utarbeidet en ny mal for generelle bestemmelser i entreprisekontrakter. Denne vil være et viktig bidrag ved kontrahering av byggentrepriser– Den nye malen vil bidra til økt forutsigbarhet, redusert konfliktnivå og økt ambisjonsnivå innenfor seriøsitet og SHA, sier Carl Henrik Borchsenius i Norsk Eiendom. 

De fleste byggherrer har i dag sine egne versjoner av Generelle bestemmelser, ofte også kalt «Bok 0″Disse varierer ofte stort i form og innholdMange av disse har ulike mangler, for eksempel innenfor seriøsitet og SHA. Videre skaper ulike krav fra forskjellige byggherrer lite forutsigbarhet for entreprenørene og leverandørene.  

 For å videreutvikle bransjen har derfor Norsk Eiendom nå utarbeidet en mal med anbefalt struktur og hovedinnhold for generelle bestemmelser i entreprisekontrakter. Vi har kalt dokumentet Generell del. 

 Vi anbefaler at alle legger den nye malen til grunn ved inngåelse av entreprisekontrakter. Vi mener dette vil bidra til å utvikle en mer seriøs bransjeVed at de samme kravene og innholdet etterspørres av hele bransjen vil det skape forutsigbarhet for partene. 

 

Dokumentet er utarbeidet av følgende arbeidsgruppe: 

  • Carl Henrik Borchsenius, Norsk Eiendom (prosjektleder) 
  • Jon Kristian Lunke, Ticon Eiendom  
  • Fredrik Baumann, Anthon B. Nilsen Eiendom 
  • Atle Sundby, Høegh Eiendom  
  • Ove Ågedal, Entra Eiendom 
  • Øystein Seljeflot, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)  
  • Ottar Egset, Føyen Torkildsen 

Lenker

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00