Grønn Byggallianse er ute med veilederen «Hvordan jobbe godt med materialvalg i BREEAM-NOR prosjekter?» Den skal bidra til at man forstår helheten og øker bevisstheten om materialers betydning i hele verdikjeden og for miljøet.