Våre standard leieavtaler er for noen av våre medlemmer den viktigste medlemsfordelen. Også offentlige leietakere har tatt i bruk avtalene – men med noen avgjørende endringer.

Vi lanserer nå revidert utgave av veilederen Leieavtaler med offentlige leietakere. Den vil være et viktig verktøy for utleier for å vurdere hvilke endringer fra Statsbygg som skal godtas i en leieavtale

Denne reviderte utgaven av veilederen tar utgangspunkt i den fra Statsbygg tilpassede standarden fra mai 2019.

forside veilederen
Klikk på bildet for å laste ned veilederen.

Det var allerede i 2014 at tok Norsk Eiendom et initiativ overfor Statsbygg og DIFI, for at også offentlige leietagere skulle benytte standardavtalen. Vår tanke med dette var at en gjennomarbeidet og mest mulig ensartet praksis ville bidra til å redusere risiko for partene og derigjennom få ned leieprisnivået samt resultere i mindre antall konflikter.

Statsbygg og DIFI lanserte i 2015 en tilpasset versjon av Standardavtalen med anbefalte endringer tilpasset offentlige leietakere, også av kommersiell art. Vi kom frem til at noen av endringene kan påføre utleier en risiko de normalt ikke tar høyde for i sin prising av leieobjektet.

Et juridisk verktøy for å vurdere endringene

Denne veilederen viser hvordan utleier selv kan vurdere de enkelte endringsforslagene, og ta stilling til hvilke konsekvenser disse endringene vil få økonomisk og juridisk – og hvilke endringer som skal godtas.

Hurtigguide – de viktigste endringene fra forrige revisjon

De er viktigste endringene i denne revisjon av veilederen er under følgende punkter:

  • Tidspunkt for overtakelse
  • Reklamasjon
  • Utvidet utskiftnings- og vedlikeholdsplikt
  • Krav til utførelsen av utleiers arbeider
  • Avbrudd i forsyninger
  • Hevningsvarsel og rettefrist
  • Tilbakelevering og utleiers utbedring for leietakers regning
  • Kompensasjon fra leietaker i forbindelse med tilbakelevering

Klikk her for full oversikt over de viktigste endringene siden revisjonen per oktober 2018.

Grunn til aktsomhet

Det er også viktig å gjøre oppmerksom på at konkrete forespørsler fra offentlige leietagere kan inneholde andre endringer enn de som er innarbeidet i den for offentlige leietakere tilpassede leieavtalen. Det er derfor grunn til aktsomhet ved utarbeidelse av tilbud der leietagers kontraktsforslag ligger som en del av forespørselen.

Et historisk samarbeidsprosjekt og en viktig medlemsfordel

De forskjellige leiestandardene er nå oppe i 13 varianter, og er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Eiendom, Huseiernes Landsforbund og Forum for Næringsmeglere, og arbeidet har pågått over flere år. Det er advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS som har vært juridisk rådgiver og part i utarbeidelsen, og standardavtalene er for noen av våre medlemmer den viktigste medlemsfordelen.

Merknad

Denne reviderte utgaven av veilederen tar utgangspunkt i den fra Statsbygg tilpassede standarden fra mai 2019.

Alle kommentarene er basert på «Standard leieavtale for næringslokaler (nye/rehabiliterte lokaler 6. utgave 01/19», og vil ikke nødvendigvis ha overføringsverdi på alle punkter til øvrige versjoner av Standardavtalene.

Enkelte offentlige leietagere kan i tilbudskonkurranser forkaste tilbud, dersom det er tatt vesentlige forbehold fra utleiers side.

Lenker