Denne veilederen fra Grønn Byggallianse hjelper prosjektgruppen å få til gode miljøkvaliteter til lav kostnad. Anbefalingene bidrar til å styre aktiviteten, slik at tiltakene som sikrer poeng i BREEAM-NOR utføres til riktig tid i byggeprosessen.