Administrerende direktør i Norsk Eiendom Tone Tellevik Dahl.

Er eiendom skattenøytralt i forhold til andre aktivaklasser? Dette ønsket styret i Norsk Eiendom vite mer om. Formålet med denne rapporten er å gi en bred gjennomgang av dagens skatteregime med fokus på hovedsakelige og faktiske konsekvenser av skatteleggingen.

– Rapporten er ikke ment som en økonomisk orientert analyse, men et forsøk på å gi et faktagrunnlag som er gjenkjennelig for medlemmene, fra den praktiske håndteringen av skatt og avgift, sier Tone Tellevik Dahl.

Skatterapporten er utarbeidet i nært samarbeide med RSM v/ Morten Hereng Christoffersen og hans team, og kvalitetssikret av PWC v/ Trond Ingebrigtsen og Lars Helge Aasen og deres team.

Klikk på bildet for å lese mer og laste ned rapporten.

Kommende arrangementer

NY DATO! Medlemsmøte i Bergen

25. august • 15:30 - 17:45

NY DATO! Citykonferansen Oslo 2021

2. september • 12:00 - 20:00

NY DATO: Citykonferansen Bergen

14. september • 09:00 - 23:00

Fremtidens byer på Evolve Arena

10. november - 11. november