Administrerende direktør i Norsk Eiendom Tone Tellevik Dahl.

Er eiendom skattenøytralt i forhold til andre aktivaklasser? Dette ønsket styret i Norsk Eiendom vite mer om. Formålet med denne rapporten er å gi en bred gjennomgang av dagens skatteregime med fokus på hovedsakelige og faktiske konsekvenser av skatteleggingen.

– Rapporten er ikke ment som en økonomisk orientert analyse, men et forsøk på å gi et faktagrunnlag som er gjenkjennelig for medlemmene, fra den praktiske håndteringen av skatt og avgift, sier Tone Tellevik Dahl.

Skatterapporten er utarbeidet i nært samarbeide med RSM v/ Morten Hereng Christoffersen og hans team, og kvalitetssikret av PWC v/ Trond Ingebrigtsen og Lars Helge Aasen og deres team.

Klikk på bildet for å lese mer og laste ned rapporten.

– Det er verdifullt at de vil bidra til standardisering av krav som stilles til BIM. Norsk Eiendom lanserte veilederen “ Digital eiendomsledelse: Bestillerkompetanse BIM” rett før sommeren nettopp med mål om å sette en bransjestandard. Alle snakker om digitalisering, men det er fortsatt hindre som gjør at BIM ikke brukes optimalt eller i stor nok grad, spesielt i driftsfasen. Norsk Eiendoms nye veileder er et konkret bidrag for å tette gapet mellom festtaler og praksis, sier Tellevik Dahl.

Hun trekker frem at mange er flinke til å bruke BIM i prosjekterings- og byggefasen.

– Men så driver man fortsatt med klipp og lim i Excel-ark når det kommer til driftsfasen. Det finnes eksempler på virksomheter som har brukt store summer på BIM i prosjekterings- og byggefasen, men som ikke lykkes med å benytte BIM-modellen i driftsfasen. Vi vil bygge ned barrierene for digitalisering. Med veilederen ønsker vi å heve bestillerkompetansen og sette en ny bransjestandard for at BIM også kan brukes i driftsfasen, sier Norsk Eiendom-sjefen.

Hun peker på at leverandører gjerne bruker egne proprietære løsninger som ikke kan samkjøres med andre systemer. Et eiendomsselskap kan for eksempel ha 20 programmer i driftsfasen, for husleie, vedlikehold og så videre, som ikke snakker med hverandre.

– Vi ser at det er behov for å skape et digitalt skifte. Vi må bruke bestillermakten for å kreve åpne dataformater av leverandørene. Det er et enormt potensial i å få BIM over i driftsfasen. Med veilederen kan vi skape en ny standard og gjøre BIM enda mer lønnsomt for eiendomsaktører. Den vil også være til hjelp for bedrifter som er i startgropa med å etablere BIM i organisasjonen, sier Tellevik Dahl.

Kommende arrangementer

Citykonferansen Stavanger

18. februar • 09:00 - 22:00

Webinar: Kontor etter korona

24. mars • 11:00 - 13:00

Generalforsamling

22. april • 12:00 - 16:00

Vignett citykonferansen oslo

Citykonferansen Oslo

20. mai • 09:00 - 22:00