Jacob Mehus, direktør i Standard Norge (tv.) og statsråd
Jan Tore Sanner. Foto Arne Røed Simonsen

Hvilke leveranser kan bidra til gode sikringsløsninger for trusselutsatte bygg, anlegg og eiendommer? En ny Norsk Standard, NS 5834, gir anbefalinger om når i byggeprosessen man bør gjøre de forskjellige typer vurderinger for å få best mulige løsninger.

Standarden ble lansert under «Standard Morgen», som ble avholdt i Norges Banks lokaler i dag. Seminaret ble åpnet av visesentralbanksjef Jon Nicolaisen.

Jacob Mehus, direktør i Standard Norge, mente at arbeidet med den nye standarden er et nybrottsarbeid, og har allerede fått internasjonal oppmerksomhet. Melhus avsluttet med å overlevere standarden til statsråd Jan Tore Sanner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Statsråden roste også arbeidet og mente at standarden vil få stor betydning i forbindelse utbyggingen av det nye regjeringskvartalet, som historisk statlige utbygging.

– Kommunal- og moderniseringsarbeidet står overfor en kjempeutbygging, nemlig Regjeringskvartalet. Noe er klart, blant annet at det skal ligge i en hestesko rundt Høyblokken. Det er viktig å skape gode og sikre arbeidsforhold for alle som skal jobbe i Regjeringskvartalet. Dette legger vi betydelig vekt på, akkurat som vi legger vekt på at det skal være et åpent område, sa statsråden til Aktuell Sikkerhet.

anders_groenli-jpg-thumbnail

Anders Grønli leder arbeidsgruppen bak NS 5834. Foran dagens lansering, ga han følgende korte oppsummering til Aktuell Sikkerhet:

– Hver av sikringsleveransene er beskrevet, men standarden kan også tilpasses forskjellige typer bruk. I tillegg til å legge opp bestemte leveranser, samt foreslå når i byggeprosessen de forskjellige sikringsaktivitetene bør gjøres, har standarden definert fem forskjellige roller som skal produsere referansene.

Standarden bidrar med å sette krav til kompetanse og vil ifølge Grønli legge et viktig grunnlag for leveranse og innhenting av sikringstjenester til byggeprosjekter de neste årene.

– Så vidt vi kjenner til er dette den første standarden både nasjonalt og internasjonalt som gjør dette. Arbeidet har vært omfattende siden sammenligningsgrunnlaget er tynt. Vi har derfor også fått interesse fra alle utenlandske miljøer som har fått høre om arbeidet, sier han.