Med den nye norske standarden NS 3720 er det kommet en metodikk for beregning av bygningers klimagassutslipp gjennom hele bygningens livsløp, som kan brukes for beregning av både framtidige, nåværende og tidligere års klimagassutslipp.
Les mer