Mange bedrifter sliter med å finne frem til riktige bærekrafttiltak og rapportere på dem. – Omfattende bærekraftlover er på vei og vi er nødt til å få fart på bærekraftarbeidet i bransjen, sa Norsk Eiendoms fagsjef næringspolitikk og kommunikasjon, Naomi Ichihara Røkkum.

Røkkum har ledet et arbeid med å lage et verktøy som skal hjelpe medlemsbedriftene i Norsk Eiendom med å rapportere på både myndighetskrav og andre bærekrafttiltak. Den ble lansert under Norsk Eiendoms Høstmøte.

Norsk Eiendom-fagsjef, Naomi Ichihara Røkkum, snakket om nye lover og hvordan lykkes med bærekraftarbeidet i eiendomsbransjen.

Bærekraft omtales ofte som ESG (Environment – Social – Governance), og består av sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Sistnevnte omhandler også eierstyring og forretningsetikk.

– Verktøyet viser tre enkle steg for hvordan en bør gå frem. Deretter finner du sentrale lover og en god liste med forslag til bærekraftstiltak med måleindikatorer, eller KPIer, som du kan rapportere med for hver bokstav i ESG, sier Røkkum.

Listene for hver del av ESG er strukturert slik at de begynner med lovkrav og deretter mer og mer ambisiøse krav. Røkkum understreker at tanken er at du plukker ut de som er relevante for ditt prosjekt/virksomhet, ikke alle som er listet.

– Vesentlighet står sentralt i ESG-rapportering. Det er viktig å velge mål der virksomheten har en vesentlig innvirkning på bærekraft, sier fagsjefen.

Hun peker på at tiltakene og indikatorene i verktøyet er sortert etter virksomhet, eiendomsforvaltning og -utvikling, slik at prioriteringsjobben skal bli enklere for brukeren.

– For hver indikator står det også hvilke lover og hvilke av FNs bærekraftsmål den hører sammen med, samt eksempel på veiledere og standarder som kan være nyttig. Jeg håper dette vil gjøre det enklere for medlems­bedrif­tene å bruke dette som både et startpunkt og til videre inspirasjon i bærekraftsarbeidet deres, sier Røkkum.

Hun takket også referansegruppen for sitt bidrag. Den har bestått av et medlem med entreprenørvirksomhet, et medlem som driver forvaltning, en advokat, en sosial bærekraftekspert og en miljøekspert.

– Vi har hatt det både gøy og lærerikt i referansegruppa. Jeg er glad for gode diskusjoner og innspill fra en så kunnskapsrik gruppe, sier fagsjefen.

Referansegruppe

  • Prosjektleder: Naomi Ichihara Røkkum, Norsk Eiendom
  • Ida Aall Gram, AF Gruppen
  • Stein Randby, Malling & co
  • Georg Abusdal Engebretsen, Wiersholm
  • Karoline Birkeli- Gauss Asplan Viak
  • Linn Palm, Grønn Byggallianse

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00