Vi har erfart at det er en lite ensartet praksis for hvordan felleskostnader håndteres. Dette er lite effektivt. En lite oversiktlig – og for leietager vanskelig tilgjengelig håndtering fra utleiers side – vil i ytterste konsekvens utfordre bransjens omdømme.

Norsk Eiendom har derfor utarbeidet en veileder for å gi felles retningslinjer og en enhetlig forståelse for hva som er felleskostnader i næringsbygg og hvordan disse skal fordeles. Veilederen er tilpasset den reviderte avtalemalen fra januar 2019.