Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sin nye veileder skal hjelpe byggenæringen å finne kravene for å kunne omsette en gammel byggevare som skal brukes på nytt.

Målet med veilederen er å gjøre det tydelig hvilke regler som gjelder for ombruk av byggevarer.

Byggenæringen står for en stor andel av det samlede avfallet i Norge, og andelen har økt de siste årene. Klimagassutslippet fra produksjon av byggematerialer, byggeprosjekter og behandling av avfall fra prosjektet og bygningen, er betydelig.

Ombruk og gjenvinning av bygningsmaterialer er derfor viktig for å kutte i utslippene i byggesektoren.

Direktoratet for byggkvalitets veileder for salg av gamle byggevarer skal bidra til en bedre forståelse av kravene til brukte byggevarer. Veilederen er hovedsakelig laget for den som skal omsette brukte byggevarer.

En viktig presisering er at det som hovedregel ikke er krav til CE-merking når man skal bruke byggevarer fra før 2013 om igjen. Mange har oppfattet at brukte byggevarer må oppfylle de samme kravene til dokumentasjon som nyproduserte byggevarer.

Klikk her for veileder for ombruk av byggevarer

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00