Under er et utvalg regelendringer myndighetene iverksetter fra 1. juli 2020. Oversikten inneholder også viktige regelendringer som er blitt vedtatt i løpet av våren.

regjeringens våpenløve

Finansdepartementet

Endringer fra 1. juli 2020:

Endringer fra våren 2020:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endringer fra 1. januar 2021:

Arbeids- og sosialdepartementet

Endringer fra august 2020:

Endringer fra 1. juli 2020:

  • Alle får ny kvote med omsorgspenger gjeldende fra 1. juli 2020. Normal arbeidsgiverperiode gjeninnføres 1. juli 2020
  • Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med innleie i arbeidslivet
  • Den ordinære dagpengeperioden forlenges ut oktober 2020

Kommende arrangementer

Vignett citykonferansen oslo

Citykonferansen Oslo 2021

22. juni • 12:00 - 20:00

Fremtidens byer på Evolve Arena

10. november - 11. november