Når bygg skades av brann, naturskade eller annen akutt hendelse skal saksbehandlingen bli raskere og enklere. Fra 1. juli gjelder nye regler.

Les mer