Generalforsamlingen i Norsk Eiendom ble avholdt på Hotel Continental i Oslo 28. april. Her ble det blant annet valgt nye styremedlemmer. Øystein Thorup ble valgt til ny styreleder, Marianne Tvenge som nytt styremedlem og Christine Kahrs som fast møtende vara. Styret i Norsk Eiendom består for øvrig av Peter Groth (Bærum), Morten Jakhelln (Bodø), Anders Buchard (Hamar).

Øystein Thorup overtar som styreleder etter Stein Olaf Onarheim fra Bergen, som har vært styreleder i seks år. Under Onarheims ledelse har Norsk Eiendom løftet seg slik at eiendomsbransjen har blitt mer synlig, kunnskapsbasert og seriøs.

Øystein Thorup (45) fra Avantor AS er utdannet Cand jur. Før han tiltrådte som administrerende direktør i Avantor AS i 2102 var han direktør i Orkla Eiendom AS. Thorup har gjennom mange år i eiendomsbransjen, bl a i selskaper som DnB NOR Næringsmegling, Gjensidige NOR Næringsmegling og Ibsen Eiendom tilegnet seg omfattende kunnskap om utvikling, forvaltning, salg og kjøp av eiendom.

Marianne Tvenge (37) fra Fram Eiendom AS er utdannet Master of Science Real Estate Development ved Colombia University. Før hun tok til som eiendomsutvikler i familiebedriften i 2004, var hun trainee i New York og London hvoretter hun drev en kort tid i OBOS Forvaltning.

Christine Kahrs (52) fra Kahrs Eiendom AS i Bergen er utdannet Cand polit i informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Før hun tok til med eiendom i familiebedriften Paal Kahrs Eiendom AS i 2003, drev hun ca 10 år i IT-bransjen. Christine har engasjert seg i en rekke styrer og verv i Bergen bl.a i Ressursgruppe byutvikling i Bergen Næringsråd.