Tidligere i år kom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) med lovkommentar der bestemmelsene i plandelen av plan- og bygningsloven gjennomgås. Den er i all hovedsak basert på tekster hentet fra lovforarbeidene (særlig lovproposisjonene).

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har gjort mindre endringer og presiseringer i veiledningen til TEK17 for blant annet planløsning, våtrom, innvendig vanninstallasjon og energi.

Logo til regjeringen - hvit løve på marinblå bakgrunn

Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven (2020)

Endringene er gjort med bakgrunn i henvendelser KMD har fått om forståelsen av regelverket og er ikke ment å endre på kravsnivået.

Klikk på bildet for å laste ned.

Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

Endringene er gjort etter henvendelser om forståelsen av regelverket og er ikke ment å endre på kravsnivået.

Klikk på bildet for å lese veiledningen.

Kommende arrangementer

NY DATO! Medlemsmøte i Bergen

25. august • 15:30 - 17:45

NY DATO! Citykonferansen Oslo 2021

2. september • 12:00 - 20:00

NY DATO: Citykonferansen Bergen

14. september • 09:00 - 23:00

Fremtidens byer på Evolve Arena

10. november - 11. november