Ved generalforsamlingen som ble avholdt 27. april, ble det det valgt et nytt styre i Norsk Eiendom. Stian Berger Røsland fra Advokatfirmaet Selmer og Salman Saeed fra Bonum Utvikling ble valgt som nye medlemmer. Peter Groth og Morten Chr. Jakhelln ble takket av for henholdsvis 15 og 5 års verdifull innsats i styret.

De nye styret består av:

  • Øystein Thorup, leder
  • Anders Buchard
  • Marianne Tvenge
  • Christine Kahrs
  • Stian Berger Røsland
  • Salman Saeed

På generalforsamlingen ble også følgende valgkomité valgt:

  • Stein Olaf Onarheim, leder
  • Peter Groth
  • Morten Chr Jakhelln
portretter stian berger røsland og salman saeed
Senioradvokat Stian Berger Røsland i Advokatfirmaet Selmer, og administrerende direktør i Bonum Utvikling Salman Saeed, er nye styremedlemmer i Norsk Eiendom.