– Våre medlemmer opplever stadig leietagere som ikke vil gå med på miljøkrav. Som den største leietagergruppen må offentlige leietagere ta et miljøvalg og bane vei, sier Carl Henrik Borchsenius i denne kronikken på Estate nyheter.

Illustrasjon fra forsiden av Miljøavtal-mappen
Portrett av en smilende Carl Henrik med armene i kryss over brystet
Carl Henrik Borchsenius (foto: Marte Gjærde).

På mandag tidligere denne uken inviterte Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) til et innspillsmøte om deres Handlingsplanen for økt andel grønne og innovative anskaffelser. Vi ga tydelig uttrykk for at anskaffelse av lokaler også må inngå i et slikt arbeid, og at kravene må harmoniseres med krav fra blant annet finansnæringen.

Difi har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, ansvar for handlingsplanen som vil utarbeides i samarbeid med Miljødirektoratet.

Det offentlige leier i dag et betydelig areal. Ved å stille konkrete miljøkrav i alle disse leieforholdene, vil dette

bidra til utvikling av grønnere eiendomsbransje. Kravene kan være knyttet til energimerke, sertifiseringssystemer som BREEAM eller andre kriterier. Det må også være et evalueringskriterium som blir tillagt vekt ved endelig valg av lokale.

Ved inngåelse av leiekontrakter kan det også inngås miljøavtale/grønn leieavtale. Norsk Eiendom har en slik avtalemal som vi mener myndighetene bør trekke erfaringer fra. En slik avtale regulerer hvordan man kan gjøre miljømessige oppgraderinger i løpet av en leieperiode. Dette gjelder for eksempel tiltak med vinduer eller ventilasjon, som gir energibesparelse.

For å sikre gode miljøkrav, men samtidig unngå merarbeid, bør også miljøkravene harmoniseres med andre prosesser. Det pågår blant annet et samarbeid mellom finans- og eiendomsbransjen om hvilke krav bankene bør stille for å gi grønne lån. Det vil være nyttig og effektivt om disse kravene harmoniseres med kravene som det offentlige eventuelt etterspør ved leie av lokaler. Her må Difi og andre myndigheter holde kontakt med bransjen.

For at eiendomsutviklere og -forvaltere skal lykkes i en grønn omstilling, er det avgjørende at leietagere er med på denne reisen. Vi mener offentlige leietagere har et særskilt ansvar for å bane vei. Da må Difi og Klima- og miljødepartementet ha grønne leieavtaler.

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00