Norsk Eiendom har i samarbeid med Forum for Næringsmeglere utarbeidet en prosessveileder for søkeprosesser. På et frokostmøtet 20. november 2018, gikk Nora Brinchmann, Malling & Co og Christian Geelmuyden, Höegh Eiendom i fellesskap gjennom bruken av veilederen.