Om bransjeutvikling

Eiendomsbransjen har stor påvirkning på våre omgivelser og utvikling av samfunnet.  Dette er et stort ansvar. Norsk Eiendom arbeider kontinuerlig for å utvikle bransjen for å sikre at den har tilstrekkelig kompetanse til å utøve sitt ansvar.

.

Arbeidet med bransjeutvikling består blant annet i å gjennomføre aktuelle prosjekter, utgi publikasjonerrepresentasjon i ulike utvalg, samt arrangere ulike medlemsaktiviteter.