Om vår medlemsservice

Norsk Eiendom yter medlemsservice for å bistå sine medlemmer i deres daglige virke. Denne medlemsservicen innebærer blant annet tilgang til standard leiekontrakter, ulike medlemsaktiviteter, samt tilgang til et verdifullt medlemsnettverk. Medlemmer har også muligheten å kontakte Norsk Eiendom for å få konkrete råd eller svar spørsmål.