Ombruk av materialer er krevende, men ikke umulig. Se ny rapport.

Stål og tegl peker seg ut som byggevarene som er best egnet for ombruk konkluderer en ny rapport. – Vi bestilte denne rapporten for å få bedre oversikt over hvilke byggevarer som er egnet for ombruk, hvordan ombruk kan gjennomføres på en forsvarlig måte og hvilke hindringer som må løses, sier senioringeniør Ingunn Marton i en pressemelding fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

tre stål og tegl i en illustraasjon

Rapporten er skrevet av Resirqel på oppdrag for DiBK, og konkluderer med at dokumentasjons­kravene til byggevarer gjør ombruk krevende, men at noen byggevarer er enklere å ombruke enn andre.

Stål og tegl er lettest å gjenbruke

Stål er en byggevare det er mulig å ombruke etter dagens dokumentasjonskrav, vel å merke dersom stålet ble produsert etter cirka 1970. Tegl er et annet produkt som ser lovende ut med tanke på ombruk. Gamle Mursten i Danmark har utarbeidet dokumentasjonskrav som kan benyttes, men dokumentasjonskravene er ikke formelt godkjent i EU ennå.

– Hulldekkelementer i betong, som det gjennomføres prosjekter med i Norge i dag, kan også være et produkt som lar seg ombruke, forteller Ingunn Marton.

Noen byggevarer er bedre egnet til gjenvinning

Treverk, vinduer og gips er noen av de andre produktene Resirqel har sett nærmere på i arbeidet med rapporten.

  • Trevirke er på mange måter egnet for ombruk og utgjør en betydelig mengde av byggavfallet i Norge. Utfordringen er å dokumentere egenskapene til brukt trevirke med bærende egenskaper.
  • Når det gjelder vinduer, er helse- og miljøfarlige stoffer i isolerglass en utfordring. I tillegg mangler eldre vinduer flere av egenskapene som kreves av nye vinduer, for eksempel tilstrekkelig U-verdi og motstand mot vanngjennomtrengning.
  • Gips – i likhet med aluminium og mineralull – kan se ut til å være bedre egnet for gjenvinning til samme produkt enn til ombruk.

– Rapporten er et nyttig bidrag til forståelsen av hva som gjør ombruk krevende, men den gir også forhåpninger om at ombruk er en mulighet for enkelte byggevarer. Samtidig som vi jobber med å tilpasse regelverket bedre til ombruk, er det viktig å minne om at det finnes andre virkemidler for å få ned kostnadene og minimere avfallet. Det som per i dag kanskje er mest effektivt, er å redusere avfallsmengden fra byggeprosjekter, sier Ingunn Marton.

Ombruk reiser flere sentrale spørsmål

  • Hvilke byggevarer er det viktig å ombruke – med tanke på materialmengde tilgjengelig i eksisterende bygg, ressursbruk, reduksjon av klimagassutslipp og innhold av helse- og miljøskadelige stoffer?
  • Hvilke byggevarer lar seg demontere fra et eksisterende bygg?
  • Hvordan skal brukte byggevarer mellomlagres?
  • Hvilke byggevarer er best egnet for industriell ombruk?
  • Hvilke byggevarer bør gjenvinnes istedenfor å ombrukes?

Mange av spørsmålene ovenfor får du svar på i rapporten.

2020-01-13T15:26:04+01:009. desember 2019|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top