Bygg21 er i ferd med å innhente minst 400 signaturer på et opprop for å få bedrifter og foreninger til å ta Bygg21s verktøy i bruk.

Det er først når verktøyene blir anvendt at man oppnår kostnadsbesparelser og kvalitetshevinger.

Norsk Eiendom har fått henvendelser om hva en signatur innebærer. Vår tolkning er at hver organisasjon eller bedrift velger seg ut minst to av Bygg21s anbefalinger. Disse innarbeides deretter i bedriftens IK-system, personalhåndbok, årsplan, strategidokument eller andre basisdokumenter som legger til rette for endrede holdninger og handlinger i bedriften.

Norsk Eiendom anbefaler alle til å signere.

portrett av Thor Olaf Askjer
Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom ledet arbeidet med Bygg21-veilederne fra arbeidsgruppen Næringens rolle i plan- og byggeprosesser.
Gå til signaturkampanjen