Oppløftende grønne takter fra Enova

Det er svært gledelig at Enova kommer på banen og tilbyr støtte til prosjekter innenfor temaene ombruk og arealfleksibilitet, sier Tone Tellevik Dahl, adm. direktør i Norsk Eiendom.

Hun mener behovet for denne type virkemidler er både stort etterlengtet.

– Byggherrene sitter med et stort ansvar når de igangsetter prosjektering på nybygg og rehabilitering av bygg. Enn så lenge er det ikke et fungerende ombruksmarked, og da trenger vi virkemidler som det Enova nå oppretter. Disse vil bidra til økt innsikt, oppmerksomhet og ikke minst økt omfang av ombruk av byggevarer. Dette er helt avgjørende for å kunne nå våre klimamål, all den tid materialer står for om lag 50 prosent av våre direkte og indirekte utslipp, sier Tellevik Dahl.

Byggherrer må ta føringen

Det er hos byggherrene at mye av grunnlaget legges for det grønne skiftet i bransjen, og hun mener de må helt klart få en viktig rolle når Enovas pott skal fordeles.

– Jeg håper at byggherrene nå tar i bruk disse støtteordningene. Det er gjennom bestillermakten man skaper og endrer markedet, og hvordan resten av verdikjeden innretter seg. Det ansvaret er våre medlemmer opptatt av, og når vi nå skal gå opp nye løyper knyttet til ombruk vil de nye støtteordningene være gull verdt, sier hun.

Støttetilbud med start- og sluttdato

Enova, som eies av Klima- og miljødepartementet, har med det nye tilbudet mål om å øke volumet av brukte byggematerialer i markedet, øke kunnskapen og kompetansen i bransjen, og å bidra til mer data om ombruk generelt.

I en pressemelding skriver de blant annet at de støtter de som går foran i uttesting av ny teknologi og nye løsninger som Norge trenger for å nå klimamålene for 2050.

– Dette betyr at alle våre støttetilbud har en start og en sluttdato. De siste årene har byggebransjen gjort mye bra arbeid som bereder grunnen for mer ombruk. Markedet er fortsatt umodent, og med de nye støtteprogrammene ønsker Enova å gi ombruk et realt løft, uttaler sier Anna Theodora Barnwell markedssjef tjenesteyting og sluttbruk i Enova.

Dette er de nye støtteprogrammene:

Tone Tellevik Dahl, adm. direktør i Norsk Eiendom.

Les hele pressemeldingen her:
Enova med nye støtteordninger for ombruk i byggenæringen 

Mer informasjon:
De nye støtteordningene (Enova.no)

Les artikkel med Tone Tellevik Dahl på Bygg.no

2022-05-11T13:11:54+02:004. april 2022|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top