Oslo Areal inviterte bransjen til fagtreff om miljø- og klimavennlige bygningsprodukter. – Det er veldig positivt at vårt medlem Oslo Areal gjennomfører et slikt møte sammen med sine rådgivere, entreprenører og leverandører. På denne måten tar de ansvar og bidrar til å bygge forståelse og kompetanse om miljøriktige materialvalg i hele bransjen, sier Carl Henrik Borchsenius, fagsjef for bransjeutvikling i Norsk Eiendom.

Portrett av Katharina Bramslev ved podiet, sammen med o W Gullhaugen og Gunnar Moen Oslo Areal Aslaug Mølmen Miljødirektoratet
På bildet fra venstre: Jo W. Gullhaugen og Gunnar Moen i Oslo Areal var vertskap for møtet. Aslaug Mølmen i Miljødirektoratet deltok, og Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse var foredragsholder.

Arrangementet onsdag 27. februar var fulltegnet med 55 påmeldte fra hele næringen. Eiendomsbransjen får stadig mer fokus på bærekraft og det er mange som bidrar til å gå fra ord til handling. Det forplikter og gir næring til handling. Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom har sammen utviklet Eiendomskartet mot 2050, med tilhørende strakstiltak som hjelper bransjen i den omstillingen.

– Gjennom signeringen av Eiendomskartet mot 2050 har vi fått et konkret verktøy med strakstiltak vi kan begynne å jobbe med, sier Gunnar Moen som er teknisk direktør i Oslo Areal. Deres erfaringer viser at tiltaket om å etterspørre og prioritere bygningsprodukter uten miljøgifter og med lave klimagassutslipp, kan være utfordrende i praksis i mange prosjekter.

Daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev, var foredragsholder på fagtreffet. Hun sier: – Grønn Byggallianse er veldig glade for denne type aktiviteter. Det er 38 byggherrer som i dag har signert strakstiltakene i Eiendomskartet mot 2050, så langt. Interessen er økende, mange vil jobbe smartere og mot mer bærekraftig utvikling. Det kan for mange være vanskelig. Hvor skal man starte, hva skal man gjøre og hvordan kommer man i gang?

Bramslev understreker betydningen til Eiendomssektorens veikart: – Veikartet viser hva bygge- og eiendomssektoren kan og må gjøre for å bidra til et klimanøytralt Norge i 2050, 40 % reduksjon av utslipp i 2030, lukkede materialkretsløp i 2050 og nullutslipp av miljøgifter i 2050. For å få til disse endringene kreves mer fokus på tverrfaglig samhandling og komplekse problemløsninger. Å strekke ut en hånd til fagfeller slik Oslo Areal her gjør, er eksemplarisk.

– Vi ser nytten av slike møteplasser, sier Gunnar Moen, og fortsetter: – Å dele kunnskap og virkelighetsoppfattelse og se mulighetene i endringene vi står overfor, ser vi på som en positiv effekt av å ha konkrete mål mot et mer bærekraftig samfunn.

– Vi oppfordrer flere til å ta slike initiativ – da blir flere bedre og det er vår jobb å bidra til dette, sier Bramslev til slutt.