Eiendomssektorens veikartet staker ut kursen for bygg- og eiendomsnæringen, slik at byggsektoren bidrar til at Norge kan oppfylle nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Målene omfatter klimagassutslipp, sirkulær økonomi og miljøgifter. Skal vi rekke å nå målene i 2050, er det mye som både kan og bør startes opp umiddelbart. Strakstiltakene omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse.

Oslo Areal er 12. selskap i rekken av sentrale selskaper som har tilsluttet seg strakstiltakene

Tidligere har Avantor, Storebrand, Undervisningsbygg, Entra, Omsorgsbygg, KLP Eiendom, ROM Eiendom, DNB Næringseiendom, Aspelin Ramm, Höegh Eiendom og Ticon Eiendom tilsluttet seg.

«Oslo Areal har som mål å være en miljøbevisst samarbeidspartner for dagens og morgendagens leietakere. Det er både naturlig og inspirerende for oss å tilslutte oss de 10 strakstiltakene til Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom i Eiendomssektorens veikart mot 2050. Vi er allerede godt i gang med implementeringen av tiltakene», sier adm.direktør Mona Ingebrigtsen.

Oslo Areal er allerede i gang med å implementere strakstiltakene, sier adm. direktør i Oslo Areal, Mona Ingebrigtsen.