Norsk Eiendom har over lengre tid arbeidet for at utbyggere skal få kompensert moms knyttet til offentlig infrastruktur.

Gjennom utbygningsavtaler blir utbyggere ofte pålagt å opparbeide offentlig infrastruktur som senere overdras vederlagsfritt til kommunen. Dette er hjemlet i lov og det må sies å være rimelig forutsatt at lovens krav om nødvendig, andelsmessig og forutsigbart er oppfylt.

Offentlig infrastruktur tilfører eiendommen en vesentlig verdi. Derfor må utbyggerne ta sin del av byrdefordelingen. Men loven krever også at kommunen skal gjøre denne belastningen så liten som mulig. Dersom kommunen selv hadde oppført denne infrastrukturen, hadde de fått momsen refundert fra staten.

En boligbygger har ikke anledning til å få momsen kompensert fra staten. Men mange kommuner viderefører til utbygger den momsen de selv har fått refundert. Dette virker både rett og rimelig. Byrådet i Oslo foreslår å beholde momsen selv. For hver million de pålegger utbygger å levere vederlagsfritt i form av infrastruktur, får kommunen 250.000 friske kroner fra staten. Dette er mildt sagt provoserende.

illustrasjonsbilde thor olaf askjer

Thor Olaf Askjer, adm. direktør i Norsk Eiendom, uttaler seg om momskompensasjon knyttet til offentlig infrastruktur, i denne artikkelen på estatenyheter.no.