Så godt som alle kontorbygg under oppføring i Oslo bygges nå i henhold til sertifiseringsstandarden BREEAM-NOR. Det betyr at alle nybygg består langt tøffere krav for bl.a. inneklima, byggematerialer og bærekraftig energibruk enn hva de byggtekniske forskriftene krever. Dermed er Oslo-markedet nå på verdenstoppen innen miljøbygg.