Martine Pettersen, miljø- og
eiendomsansvarlig i Oslo Pensjons-
forsikring

 Å signere strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050 hjelper oss å sette arbeidet med bærekraft i system, sier miljøansvarlig for eiendom i OPF Martine Pettersen.

Pressemelding fra Norsk Eiendom, Grønn Byggallianse og Oslo Pensjonsforsikring.

Strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som er utviklet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom for å bidra til grønn omstilling i næringen.

Ved å signere veikartet forplikter OPF seg til å implementere strakstiltakene i sitt arbeid, og dermed forvalte og bygge grønnere.

– Vi har lenge hatt fokus på bærekraft og det siste året har vi jobbet mye med å sette dette arbeidet i system. Å signere strakstiltakene er en naturlig del av denne konkretiseringen, sier Pettersen.

OPF har en eiendomsportefølje på til sammen 750 000 m2. Selskapet har allerede implementert flere av strakstiltakene i sin eiendomsportefølje. 

– Vi har for eksempel gjennomført BREEAM In-Use-sertifisering av flere av eiendommene våre. 

Mange av strakstiltakene er også fulgt på Økern Portal. Blant annet har det vært stort fokus på klimagassutslipp og bruk av EPD-er ved valg av materialer og vi har etterspurt fossilfri byggeplass. Vi har også utnyttet taket til både vegetasjon og rekreasjon, forteller Pettersen.

Daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev gratulerer OPF med tilslutningen.

– OPF leverer offentlig tjenestepensjon til ansatte i Oslo kommune, kommunale foretak med flere, og har en viktig oppgave i å investere langsiktig. Da er det klokt å jobbe systematisk med bærekraft, slik strakstiltakene bidrar til, sier Bramslev.

Norsk Eiendom står også bak veikartet, og deres administrerende direktør Tone Tellevik Dahl sier: – Jeg kjenner OPF som en bedrift som er smarte og innovative. De bidrar til å skape framtidens byer. Det er flott  at de tar bærekraftsarbeidet til neste nivå med denne forpliktelsen. 

I OPFs portefølje er blant annet Økern Portal. Bygget har fasade av resirkulert aluminium og takhage hvor det dyrkes mat til byggets restauranter.
Foto: Prosjektleder Christian Grønvold Hansen i Stema rådgivning.

10 anbefalte strakstiltak for små og store byggeiere

  1. Miljøsertifisere organisasjonen (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn for mindre bedrifter)
  2. Fjerne fossil oppvarming (olje og gass), også til topplast
  3. Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer
  4. Innføre miljøledelsessystem, for eksempel en BREEAM-In-Use gjennomgang, på hele porteføljen og sette opp plan for kontinuerlig forbedring av byggene
  5. Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til, som for eksempel overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt
  6. Premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering, for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsninger
  7. Kreve at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall
  8. Bestille energibudsjett for beregnet reelt energibruk (i tillegg til beregningskrav i TEK) og dokumentasjon av hvilke tiltak som er gjort for å få ned forventet reelt energibruk i drift av bygget
  9. Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom EPD (Environmental Product Declaration)
  10. Etterspørre fossilfri byggeplass

Fakta

Eiendomssektorens veikart mot 2050 er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Det inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene for eiendomsselskap omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse. Vi har nå også laget en spesialtilpasset liste med strakstiltak for de som bygger boliger for salg, samt opprettet Forum for boligutviklere, som vil være en arena der medlemsbedrifter kan utveksle erfaringer og få inspirasjon og kunnskap om grønne og helsefremmende boliger.

Kontakt

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00