Oslo S Utvikling tilslutter seg Eiendomssektorens veikart mot 2050 og de 10 strakstiltakene for byggeiere

– Noen av disse tiltakene er kun aktuelle for de som forvalter bygg, men OSU vil følge opp de tiltakene som er relevante for en utvikler. OSU ser forretningspotensialet ved å ligge i forkant av markeds- og myndighetskrav og ønsker å gjøre sitt til at Norge når sine miljømål, sier adm. direktør Rolf Thorsen.

– OSU ser forretningspotensialet ved å ligge i forkant av markeds- og myndighetskrav, og ønsker å gjøre sitt til at Norge når sine miljømål, sier adm. direktør Rolf Thorsen. (Foto OSU)