OSU vil bidra til en mer bærekraftig bransje

Oslo S Utvikling (OSU) signerer på strakstiltakene for boligutviklere i Eiendomssektorens veikart mot 2050. – Vi vil være med å utvikle en mer bærekraftig bransje, sier administrerende direktør i OSU, Synnøve Lyssand Sandberg.

 

21.09.2019 Pressemelding fra Grønn Byggallianse, Norsk Eiendom og Fredensborg Bolig: 

– Strakstiltakene gis oss konkrete, tydelige mål. Felles mål gjør oss mer slagkraftige og vi får et enda mer effektivt samarbeid i bransjen, sier OSU-sjefen.

OSU er den største utvikleren i Bjørvika, og står også bak Barcode. Administrerende direktør Synnøve Lyssand Sandberg mener økt samarbeid kan løse klimautfordringene og bevege bransjen i en mer bærekraftig retning.

Ved å signere strakstiltakene for boligutviklere forplikter Oslo S Utvikling seg til å bygge grønnere boliger.

Etterspør bærekraft

Strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som er utviklet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom for å bidra til grønn omstilling i næringen. Oslo S Utvikling har tidligere tilsluttet seg strakstiltak for eiendomsselskap. Strakstiltakene for bolig ble utviklet etter initiativ fra boligutviklere selv, og er tilpasset boligutviklere som bygger for salg og som ikke skal forvalte byggene selv.

Samfunnet trenger bevisste boligbyggere

Strakstiltakene er en del av Eiendomsektorens veikart mot 2050, som er utviklet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom for å bidra til bærekraftig omstilling i bygg- og eiendomssektoren. 43 selskaper har nå forpliktet seg til å gjennomføre de 10 tiltakene.

Drar i samme retning

– Når flere boligutviklere jobber sammen om å realisere de samme klimatiltakene, blir det kraft i etterspørselen etter for eksempel fossilfrie byggeplasser og miljømerking av bygningsprodukter. Flere må dra i samme retning, sier administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl.

Hun er glad for at OSU styrker miljøambisjonene ved å signere strakstiltakene for bolig, og vil dra bransjen i en grønnere retning.

Synnøve Lyssand Sandberg, administrerende direktør i Oslo S Utvikling

Allerede i gang med tiltak

I Bispevika Nord i Bjørvika er OSU snart ferdig med byggingen av mer enn 660 boliger. Alle er sertifisert på BREEAM-NOR Very good-nivå.

– Vi sertifiserer næringsbygg på Excellent-nivå, noe vi også vurderer for alle våre fremtidige boligprosjekter Bispevika Syd med til sammen 750 nye boliger. Vi jobber dessuten med sertifisering av bygulvs-arealene. I Bjørvika har vi i tillegg en områdemiljøutviklingsplan som er et grønt verktøy for alle bygg og byrom i bydelen, sier Lyssand Sandberg i OSU.

– Flere av våre tak har grønne hager der beboerne dyrker grønnsaker og urter. Vi jobber bevisst med å legge til rette for et service- og aktivitetstilbud som gir en kortreist, bærekraftig livsstil. I våre boliger får du tilgang til bildeling, kajakkdeling og deling av gjesteboliger og felleslokaler, sier hun.

Slik ser Bjørvika ut nå. Midt i, mot vannet, ser man OSUs boligprosjekt Vannkunsten, og bak skimtes OSUs første prosjekt Barcode. Foto: Erik Krafft.

10 anbefalte strakstiltak for boligutviklere

  1. Innføre miljøledelse der organisasjonen definerer overordnede miljømål og etablerer et systematikk for etterprøving og stadig forbedring.
  2. Definere nivå på hvert prosjekts bærekrafts-ambisjon
  3. Vurdere byggets muligheter for samspill med omgivelsene der bygget ses i sammenheng med omgivelsene når det gjelder energiproduksjon og –bruk, etablering og bruk av fellesarealer og tilpasning av arkitekturen.
  4. Etterspørre innovasjon. Etterspørre, oppfordre og premiere aktører som foreslår nye løsninger som fremmer energieffektivitet, fleksibilitet, lavere klimagassutslipp og andre miljøkvaliteter.
  5. Utnytte takflatene basert på en vurdering av hva som er best egnet i hvert prosjekt.
  6. Etterspørre fleksible og arealeffektive løsninger. Legge til rette for at materialer og hele bygg får lang levetid også når brukerens behov endres.
  7. Etablere rutiner for å stille miljøkrav ved innkjøp av bygningsprodukter. Det betyr å stille krav om at produkter ikke skal inneholde miljøgifter og å etterspørre og prioritere produkter som har lave klimagassutslipp under produksjon og transport.
  8. Etterspørre fossilfri byggeplass. Langsiktig mål må være utslippsfri byggeplass, men biodiesel vil være en overgangsløsning der elektrisk drevne maskiner og utstyr ikke kan skaffes. Byggvarme bør være elektrisk eller fra fjernvarme i områder der det tilbys.
  9. Vurder hvordan boligprosjektet kan stimulere brukere til en bærekraftig livsstil. Utbygger kan for eksempel ved tilby bildeleordning, trygg sykkelparkering og smartteknologi for energibruk og effektutjevning.
  10. Utarbeide bruksanvisning for boligkjøpere og leietakere for å bidra til god ressursutnyttelse, liten forurensning og godt inneklima i bruksfasen.

2021-12-13T14:46:52+01:0021. september 2020|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top