Adm. direktør Erling Langeland,
Oxer Eiendom.

Oxer Eiendom har tilsluttet seg strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050. 

– Vi styrker nå arbeidet med denne miljøforpliktelsen. Vi vil jobbe videre med å finne de beste miljøvennlige løsningene for de som skal jobbe på kontorene vi utvikler eller bo i boligprosjektene våre, sier Erling Langeland i Oxer Eiendom.

Ved å signere 10 strakstiltak skal Oxer Eiendom forplikte seg til at det bygges grønt. Strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som er utviklet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom for å sikre grønn omstilling i næringen.

Signeringen foregikk på kontorbygget Asker Panorama, som Oxer Eiendom utviklet til å bli et av de første byggene i Norge med den strenge miljøsertifiseringen BREEAM Excellent. 

– Eiendomssektorens veikart er et viktig bidrag for å utvikle en mer bærekraftig eiendomsbransje. Oxer Eiendom skaper stedene der folk jobber, lever og bor. Og nå kan alle som kjøper eller leier hos Oxer gjøre det med god samvittighet, sier Carl Henrik Borchsenius i bransjeforeningen Norsk Eiendom, som gratulerer dem med sin signering. 

Den siste tiden har alle ansatte i Oxer Eiendom være involvert i utvelgelse av FNs bærekraftsmål som skal implementeres i hele organisasjonen. Dette har vært en positiv prosess, og alle de ansatte er engasjerte for å bidra til omstillingen. 

– Oxer Eiendom føyer seg nå inn i rekken av strategiske og fremoverlente eiendomsselskap som viser vei. Krav fra EU, norske myndigheter, finansnæring og marked vil kreve at alle byggeiere og utbyggere gjør dette etterhvert. Da vil de som var tidlig ute ha et konkurransefortrinn og være forberedt, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Bramslev.

Sjefen for Oxer Eiendom sier de er opptatt av sine leietakere, boligkjøpere og miljøet, og mener dette henger tett sammen. Han utdyper at: – Vi skal levere kvalitetsbygg og tidsriktige boliger til våre leietakere og boligkjøpere. Det krever en god prosess rundt miljøaspektet knyttet til utvikling og drift. 

– Ved å knytte oss til strakstiltakene forplikter ikke Oxer Eiendom seg bare til å bidra til et mer bærekraftig samfunn, men det sender også et signal til samarbeidspartnere om hva slags byggherre vil være i dag og i fremtiden, sier Langeland. 

Adm. direktør Erling Langeland og markedssjef Christine K. Raaholt i Oxer Eiendom sammen med Carl Henrik Borchsenius fra Norsk Eiendom.
Asker Panorama.

10 anbefalte strakstiltak for boligutviklere

 1. Innføre miljøledelse der organisasjonen definerer overordnede miljømål og etablerer et systematikk for etterprøving og stadig forbedring.
 2. Definere nivå på hvert prosjekts bærekrafts-ambisjon
 3. Vurdere byggets muligheter for samspill med omgivelsene der bygget ses i sammenheng med omgivelsene når det gjelder energiproduksjon og –bruk, etablering og bruk av fellesarealer og tilpasning av arkitekturen.
 4. Etterspørre innovasjon. Etterspørre, oppfordre og premiere aktører som foreslår nye løsninger som fremmer energieffektivitet, fleksibilitet, lavere klimagassutslipp og andre miljøkvaliteter.
 5. Utnytte takflatene basert på en vurdering av hva som er best egnet i hvert prosjekt.
 6. Etterspørre fleksible og arealeffektive løsninger. Legge til rette for at materialer og hele bygg får lang levetid også når brukerens behov endres.
 7. Etablere rutiner for å stille miljøkrav ved innkjøp av bygningsprodukter. Det betyr å stille krav om at produkter ikke skal inneholde miljøgifter og å etterspørre og prioritere produkter som har lave klimagassutslipp under produksjon og transport.
 8. Etterspørre fossilfri byggeplass. Langsiktig mål må være utslippsfri byggeplass, men biodiesel vil være en overgangsløsning der elektrisk drevne maskiner og utstyr ikke kan skaffes. Byggvarme bør være elektrisk eller fra fjernvarme i områder der det tilbys.
 9. Vurder hvordan boligprosjektet kan stimulere brukere til en bærekraftig livsstil. Utbygger kan for eksempel ved tilby bildeleordning, trygg sykkelparkering og smartteknologi for energibruk og effektutjevning.
 10. Utarbeide bruksanvisning for boligkjøpere og leietakere for å bidra til god ressursutnyttelse, liten forurensning og godt inneklima i bruksfasen.

10 anbefalte strakstiltak for små og store byggeiere

 1. Miljøsertifisere organisasjonen (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn for mindre bedrifter)
 2. Fjerne fossil oppvarming (olje og gass), også til topplast
 3. Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer
 4. Innføre miljøledelsessystem, for eksempel en BREEAM-In-Use gjennomgang, på hele porteføljen og sette opp plan for kontinuerlig forbedring av byggene
 5. Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til, som for eksempel overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt
 6. Premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering, for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsninger
 7. Kreve at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall
 8. Bestille energibudsjett for beregnet reelt energibruk (i tillegg til beregningskrav i TEK) og dokumentasjon av hvilke tiltak som er gjort for å få ned forventet reelt energibruk i drift av bygget
 9. Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom EPD (Environmental Product Declaration)
 10. Etterspørre fossilfri byggeplass

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00