I fire år har forskere evaluert planleggingsdelen av plan- og bygningsloven. De har flere forslag til endringer. Resultatene av den forskningsbaserte evalueringen ble nylig presentert for en fullsatt sal i Litteraturhuset i Oslo.

Les mer