Regjeringen og KS har inngått en samarbeidsavtale for å styrke den kommunale og regionale planleggingen. De ønsker å utvikle et samarbeid for å øke kommunenes kapasitet og kompetanse innen samfunns- og arealplanlegging.
Les mer