Project Description

Ansvarlig steds- og byutvikling

Brosjyre fra Norsk Eiendom

Med god hjelp fra medlemsbedrifter har Norsk Eiendom laget en ny brosjyre– «Ansvarlig steds- og byutvikling» – som skal vise hvordan eiendomsbransjen yter viktige bidrag til utvikling av samfunnet vårt gjennom å bygge boliger og yrkesbygg, bidra til energieffektivisering i nye og gamle bygg, og til god steds- og byutvikling.

Brosjyren viser eksempler, som våre medlemsbedrifter står bak, fra flere norske byer. Brosjyren er ment å brukes i vår kommunikasjon med politikere og myndigheter, og sendes i disse dager til sentrale politikere og myndighetspersoner, til samarbeidspartnere, og til våre medlemmer, som gjerne må bruke den i sin kommunikasjon med lokale politikere og myndigheter.