Project Description

19. mars 2018 fikk kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland overlevert de tre første Bygg21-rapportene med forslag til forbedringer i bygge- og eiendomssektoren

Thor Olaf Askjer har ledet ekspertgruppen som gir klare råd om hvordan vi skal oppnå bedre plan- og byggesaksbehandling. Rådene er gitt og utdypet i to rapporter som mandag 19. mars ble overlevert kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

I en kommentar sier Askjer: – Hele tiden har gruppen hatt som sin ledestjerne hva som er byggenes og byenes hensikt – nemlig å legge til rette for livskvalitet og verdiskapning.  I rapporten kan man lese at det har liten hensikt å få planene raskt igjennom om vi ikke lykkes med økt livskvalitet og en bærekraftig verdiskaping. Tidsfaktoren er likevel viktig. Når planprosessene tar for lang tid – og det skjer ofte – risikerer vi både å desimere hverandre og selve planresultatet. Det må være en ambisjon at partene i en plansak skal arbeide sammen for et felles mål.

– De viktigste elementene blant en lang rekke råd er en prosessveileder for hvordan reguleringsplanlegging skal gjennomføres på en standardisert måte. Så lenge man ikke etablerer et felles mål for planarbeidet og så lenge hver saksbehandler og hver kommune har sine egne spilleregler, er det ikke rart mange planprosesser oppleves som det rene mareritt. Det andre hovedelementet er hvordan vi kan finne frem til en balansert byrdefordeling mellom utbygger og kommune. Det er opplagt at utbyggere må være med på å betale for nødvendig infrastruktur. Men hvordan skape rimelighet og forutsigbarhet? Også det mener rapporten å kunne gi svar på, avslutter Askjer.

Arbeidsgruppen har bestått av:

  • Adm. dir. Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom
  • Advokat Stian Berger Røsland i Selmer
  • Daglig leder Christine Grape i Grape Architects
  • Utviklingssjef Harald Martin Gjøvaag i Selvaag Bolig
  • Kommunalsjef Aina Tjosås i Os kommune
  • Forsker Gro Sandkjær Hanssen i OsloMet
thor olaf askjer blar i en av de to nye rapportene
– Hele tiden har gruppen hatt som sin ledestjerne hva som er byggenes og byenes hensikt – nemlig å legge til rette for livskvalitet og verdiskapning, sier Thor Olaf Askjer.