Project Description

Standard kravspesifikasjon for leie av kontorlokaler

Norsk Eiendom, Grønn Byggallianse og Enova lanserte 1. september 2016, veileder og standard kravspesifikasjon for leie av kontorlokaler. Disse vil bidra til at tilfredsstillende kvalitetsnivå og miljøhensyn blir ivaretatt. NGBC og representanter for næringsmeglerne har bistått i utarbeidelsen.

I oktober 2017 ble dokumentene revidert og versjon 2.0 ble publisert, og versjon 2.2 kom i november 2018.

Her kan du lese mer, og se alle foredragene fra møtet da versjon 1.0 ble lansert.

Mer om prosjektet bak utarbeidelsen av dokumentene.