Den nye regjeringserklæringen inneholder flere elementer som kan bidra til å videreutvikle eiendomsbransjen i en mer bærekraftig retning.

I den nye regjeringserklæringen skriver Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre at de vil legge til rette for et grønt skatteskift. Politikken på dette området skal bidra til å redusere norske klimagassutslipp. De sier også at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre. Dette er sentrale punkter fra Eiendomssektorens veikart mot 2050 som nå altså er blitt tatt med i den nye regjeringserklæringen.

Innenfor skatt og avgift sier erklæringen at de vil forenkle merverdiavgiftsystemet. Norsk Eiendom har i lang tid arbeidet for nettopp dette. Merverdiavgiftsystemet er i dag sammensatt og komplisert. En forenkling av dette vil være et løft for bransjen.

Selv om det helt sikkert vil bli mange utfordringer for den nye regjeringen fremover, er vi optimister på vegne av bransjen. Det skal videre bli spennende å følge med på eventuelt nye statsråder som berører vår bransje. Vi i Norsk Eiendom vil uansett fortsette vårt langsiktige samarbeid med myndighetene.

«Den nye regjeringserklæringen inneholder flere elementer som kan bidra til å videreutvikle eiendomsbransjen i en mer bærekraftig retning,» sier næringspolitisk rådgiver Carl Henrik Borchsenius.