Powerhouse-krav til Olje- og energidepartementet

Norsk Eiendom mener regelverket ikke er godt nok tilrettelagt for plusshus. De hadde derfor et møte med statssekretæren i Olje- og energidepartementet tidligere denne uken for å drøfte hvordan konsesjonsregelverk og energilovgivning kan tilpasses.

– Vi må gi grønn kortreist energi tilgang til en markedsplass, skriver Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør i Norsk Eiendom i en kommentar til Byggeindustrien.

Entra var med på møtet for å dele deres erfaringer med statssekretær Lars Andreas Lunde. De ville belyse hvilket utfordringsbilde bransjen står i når det produseres mer energi fra bygget enn byggets eget forbruk.

Entra har bygget et powerhouse på Brattørakaia i Trondheim og tester ut fordeling av overskuddstrøm i et lokalt mikronett med dispensasjon fra dagens regelverk. De har også planer om et større næringsbygg i Oslo sentrum, der solceller er aktuelt for lokal energiproduksjon.

– Hvis vi sammen skal møte regjeringens mål i Klimakur og den økte elektrifiseringen av samfunnet, er det behov for å tenke nytt om regelverket også, sier Entras miljøsjef Trond Simonsen.

Under møtet med departementet pekte de på at:

  • Regelverk for utveksling av grønn energi mellom aktører innenfor et naturlig avgrenset område som f.eks. Brattøra (mikronett) må følge gårsdagens regler.
  • Anlegg større enn 100 kW (netto overskudd) faller utenfor plusskundeordningen og inn under konsesjonsplikten for kraftproduksjon og salg. Slike anlegg må selge all produksjon og kjøpe alt tilbake som man forbruker. Også begrensninger i reduksjon av elavgift ved at man må ha samme aktør på kjøp og salg.
  • Man kan ikke selge elektrisk kraft til aktører med annet organisasjonsnummer som nabo, leietakere eller selv et datterselskap. Dette skiller seg også fra regelverket for utveksling av termisk energi.
  • Regelverket med konsesjon, kraftbørs forordninger osv. virker rigorøst og vanskelig å komme inn for andre som ikke er i bransjen. Dette hindrer også evnen til nytenking.
  • Aktørene som håndterer regelverket som RME og nettselskapene, oppleves ikke som pådrivere for endringer.
Powerhouse Brattørkaia i Trondheim (Foto: Entra ASA/Interiørfoto AS)

– Når det gjelder lokal fornybar energiproduksjon og distribusjon er det en del gammel lovgivning og forskrifter som må endres for at det skal bli mulig å skalere dette opp og at flere i området rundt byggene kan nyte godt av det nye bygget, påpeker Simonsen.

– Vi er opptatt av at innovasjon bransjen utvikler faktisk kan tas i bruk uten særlige hinder. Da trenger man et tettere samarbeid mellom utviklere, reguleringsmyndighet, kraftselskaper/eiere og statlige myndigheter, legger Tone Tellevik Dahl til.

Fra Norsk Eiendom møtte administrerende direktør Tone Tellevik Dahl og fagsjef Naomi Ichihara Røkkum, fra Entra møtte miljøsjef Trond Simonsen og prosjektleder Stine Hostad, samt prosjektleder fra Skanska, Svein Nassvik.

Statssekretær i Olje- og energidepartementet, Lars Andreas Lunde i møte med Norsk Eiendom og Entra.
2021-01-20T12:15:08+01:001. desember 2020|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top