Temaet for fagprogrammet på årets generalforsamling 26. april, var endringer og nye behov hos bransjens kunder; leietakerne. Gjennom fire innlegg fikk vi belyst utfordringer og nye behov som bransjen står overfor. Digitalisering, klimahensyn og nye samarbeidsformer er blant drivkreftene som utfordrer det tradisjonelle kontorleiemarkedet.

portrett av torgeir micaelsen

Samfunnsteknologi: Hvordan skal utleier stille kundens behov i sentrum? Hvilke tekniske hjelpemidler finnes?
Torgeir Micaelsen, tidligere stortingsrepresentant, nå grunder av Aktiver AS

portrett av preben sander

Norske arbeidstakere vil ha sitt eget kontor, men organisasjonene vil det ikke
Preben Sander, partner og rådgiver i Superblaise

Ta kontakt med Preben i Superblaise for en direkte dialog.

Hvilke endringer kan bransjen forvente seg fremover?
Sett fra et brukerperspektiv
Christian Heiberg, Executive Director CBRE

thor olaf askjer portrett

Hvem sitter på toppen av næringskjeden? Er det på tide at bransjen ser på seg selv i et nytt lys?
Thor Olaf Askjer, adm. direktør Norsk Eiendom