I hovedrapporten blant de tre Bygg21-rapportene som nå er overlevert statsråd Monica Mæland, kommer gruppen med tre råd, bl.a. at næringen og myndighetene bør aktivt benytte 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder. I rapportene er det forslag til forbedringer i bygge- og eiendomssektoren.

Les mer