Asylsituasjonen

Norsk Eiendom hadde tidligere i måneden møte med KMD-minister Jan Tore sanner der vi opplyste at det var helt nødvendig med ekstraordinære forenklinger for å lykkes med å ta i bruk kontorbygg etc som asylmottak.

Fredag 27.11.15 ble det vedtatt en midlertidig forskrift som åpner for raskere etablering av asylmottak og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år.

Hensikten er å redusere tiden det tar å behandle byggesaker i kommunene.

– Det er krise i mottaksapparatet. Vi må nå redusere saksbehandlingstiden for å sikre at ingen må sove på gaten. Men vi må også unngå at det brukes kostbare løsninger som hotell, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Forskriften unntar fra kravet om søknadsplikt, formelt nabovarsel og en rekke kvalitetskrav, som for eksempel energi, tilgjengelighet og heis. I tillegg gis det et midlertidig unntak fra krav om sprinklingsanlegg, forutsatt at byggverket har brannalarmanlegg, rømningsveier og døgnkontinuerlig brannvakthold.

Forskriften kan leses i sin helhet her.