Kommunal- og moderniseringsdepartementet har etablert en referansegruppe til ekspertutvalget som arbeider med å sikre byggkvalitet og seriøse og kvalifiserte aktører i byggenæringen. Ekspertutvalget har fått navnet Byggkvalitetutvalget. Blant medlemmene i gruppen er adm. dir. Thor Olaf Askjer, Norsk Eiendom.

Les mer