– Regjeringen bør lage sektorvise bærekraftsplaner

I regjeringens kommende handlingsplan for bærekraft krever Norsk Eiendom bransjespesifikke veikart. – Vår bransje har enorm innvirkning på mennesker, miljø og merverdi. Med sektorvise veikart kan vi få ambisiøse, konkrete og realistiske mål som styrker bærekraftarbeidet i eiendomsbransjen, sier fagsjef Naomi Ichihara Røkkum.

Røkkum utarbeidet eiendomsbransjens bærekraftsstrategi som inneholder konkrete anbefalinger for hvordan næringen kan omstille seg sosialt, miljømessig og økonomisk.

Portrett av naomi ichihara røkkum

Konkret sektorplan

Når regjeringen skal lage en handlingsplan til våren er Norsk Eiendom særlig opptatt av at den blir:

  • Mest mulig konkret – både hva regjeringen skal foreta seg og hva bedriftene bør gjøre.
  • Sikrer omstilling i både næringslivet og blant forbrukere gjennom sektorvise veikart etter modellen fra Grønn konkurransekraft.
  • Harmonerer med andre krav.

– Vi som bransje må ta et grep, men myndighetene må også bidra til å sikre konkurransekraften i bærekraft, sier Røkkum.

Unngå byråkratisering

Hun viser til blant annet til at mange av Norsk Eiendoms medlemmer er opptatt av at krav fra kommuner, regjering, EU og finansbransjen ikke skaper unødvendig byråkrati og står i konflikt med hverandre.

– Det er noe av grunnen til at vi ønsker sektorvise veikart som sikrer kunnskap om bransjene som sikrer gode mål og tiltak, understreker fagsjefen.

Helhetlig gjennomgang av lover og regler

Regjeringen ønsket innspill på dilemmaer og mulige løsninger. Norsk Eiendom pekte på at hoveddilemmaet for eiendomsbransjen er en rekke regelverk som hindrer innovasjon og nytenkning for å gi bærekraftige løsninger.

– Slik EU gjør, bør Norge også gjennomgå sentrale lover og regler for å sikre at de ikke stikker kjepper i hjulene for bærekraftarbeidet, understreker Røkkum.

Norsk Eiendom pekte blant annet på følgende endringer som kan snu disinsentiver til insentiver for bærekraft.

Miljø:

  • Gi kommuner mulighet til å redusere eller fjerne eiendomsskatten for miljøvennlige bygg.
  • Forenkle byggteknisk forskrift slik at det blir enklere å rehabilitere.
  • Fjerne dokumentavgift på grunnmur og andre bærende konstruksjoner, for å unngå riving av bygg.
  • Modernisere regelverk for utveksling av grønn energi mellom aktører innenfor et naturlig avgrenset område for et plusshus.

Sosialt:

  • Klargjøre borettslagloven for å sikre boligsosiale tiltak som leie til eie.
  • Krav om kvinnegarderober på byggeplass etter modell fra tariffavtalen fra 2020.

Økonomisk:

  • Effektivisere regulering av eiendom gjennom økt digitalisering.

Møter ministeren

Norsk Eiendom har også, i samarbeid med Grønn Byggallianse, bedt om et møte med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup som har ansvar for regjeringens bærekraftarbeid.

Norsk Eiendoms
høringssvar

Eiendomsbransjens bærekraftstrategi
(inkl. konkrete tiltak for eiendomsbedrifter)

forsiden av dokumentet med overskrift og illustrasjon som viser bærekraftsmålene
2021-02-18T15:42:17+01:008. desember 2020|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top