Regjeringen lager bærekraftsplan for Norge

Regjeringen kommer med en stortingsmelding om bærekraftsmålene til våren. – Vår bransje har enorm innvirkning på mennesker, miljø og merverdi. Det er viktig at eiendomsbransjen bidrar til den nasjonale handlingsplanen for å nå bærekraftmålene, sier fagsjef Naomi Ichihara Røkkum. Hun utarbeidet eiendomsbransjens bærekraftsstrategi og ønsker nå innspill fra medlemmene til Norsk Eiendoms høringssvar.

Illustrasjon som viser bærekraftsmålene 3, 4, 5, 9, 10, 11, 15, 16 og 17 som er relevante for eiendomsbransjen

Norsk Eiendom er en pådriver for en mer miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig næring, og eiendomsbedrifter jobber daglig med omstillingen. – Vi skal gjøre vårt. Det er viktig at regjeringens handlingsplan nettopp tilrettelegger for at bedrifter i hele landet kan bidra positivt, understreker Røkkum.

Under følger noen spørsmål regjeringen ønsker innspill på, men det er åpent for å gi innspill også om andre temaer.

  • Målgruppe og mål: Hvem skal handlingsplanen rette seg mot og hva skal vi oppnå?
  • Innretning: Hvordan bør vi legge opp selve dokumentet for at det skal bli et nyttig verktøy for næringsliv, sivilsamfunn, akademia og offentlig sektor?
  • Problembeskrivelse: Hvilke utfordringer står i veien for å nå bærekraftsmålene i Norge innen 2030? Hvilke dilemmaer møter din sektor, og hvordan skal vi løse disse dilemmaene?
  • Måling/rapportering: Hvordan kan handlingsplanen bidra til bedre måling og rapportering i din sektor?
  • Tiltak: Hvilke konkrete forslag til tiltak bør regjeringen vurdere i handlingsplanen?
  • Annet: Andre innspill til handlingsplanen?

Høringsfristen er 10. november 2020, men send gjerne innspill til Norsk Eiendom i god tid før det!

Har du/din bedrift innspill til Norsk Eiendoms høringssvar?

Send mail til fagsjef for næringspolitikk og kommunikasjon, Naomi Ichihara Røkkum.

2021-12-13T16:14:52+01:0014. oktober 2020|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top