Ekspertutvalget som har vurdert hvordan organisering av eiendom i større utbyggingsprosjekter kan lovreguleres på en bedre måte enn i dag, har levert sin rapport. Regjeringen er opptatt av å forenkle og forbedre reglene, og bidra til at ny eiendom etableres på en god og effektiv måte, heter det.

Les mer