Bygg21 og arbeidsgruppa ”Næringens rolle i plan- og byggeprosesser” utvikler en egen modell og norm for faseinndeling av plansaker. Fasenormen legger opp til et mer effektivt samspill mellom offentlige myndigheter, private aktører og forslagsstillere. Det kan gi reguleringsplaner på halve tiden.