Seneste tilskuddet av veiledere fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet er publisert for nedlastning. Du får informasjon om hvordan reguleringsplaner kan utarbeides etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven hvis du ser den nye veilederen i sammenheng med to andre veiledere: Om kommuneplanens arealdel og om forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister.

Les mer