Over 90 fornøyde deltagere fikk omvisning av Entras ombruksbygg KA13, Rebel og Universitetsgata 7-9. Bærekraft, bransjetreff og befaring stod på agendaen da bransjen møttes til Høstmøtet, som er det viktigste møtet i Norsk Eiendom ved siden av generalforsamlingen. På møtet lanserte vi også et nytt verktøy for bærekraftrapportering.

Adm. direktør Tone Tellevik Dahl åpnet møtet. Hun gikk gjennom  foreningens viktigste aktiviteter og nye satsinger denne høsten.

– Jeg er glad for at vi klarer å ha så høy aktivitet på ulike tema som er viktige for våre medlemsbedrifter. Høstmøtet er en viktig møteplass hvor vi kan dele status og gi innsikt i hvordan vi jobber for å gjøre deres hverdag enklere. At det også er rekorddeltakelse viser også at det er stor interesse både for foreningens arbeid og ikke minst å få mulighet til å treffe bransjekollegaer, sa hun.

Hallgeir Østrem, juridisk direktør Entra, fortalte om utfordringene i dagens regelverk, og Vidar Fiskum, fagsjef Norsk Eiendom, presenterte det nye lovforslaget i plan- og bygningsloven om områdemodell og utbyggingsavtale.

– Alt i alt er vi svært positive til lovforslaget. Det inneholder en rekke viktige presiseringer av dagens regelverk rundt utbyggingsavtaler, og skisserer også en modell som kan sikre bransjen langt høyere forutsigbarhet. Nå håper vi bare at den nye ministeren ser fordelene forslaget også innebærer for kommunene, avslutter Fiskum.

Les mer om Norsk Eiendoms arbeid med å svare på lovforslaget.

Verktøy for bærekraftrapportering lansert

Norsk Eiendom har som mål å gjøre hverdagen enklere for medlemsbedriftene.

– Mange sliter med å finne frem til riktige bærekrafttiltak og rapportere på dem. I tillegg har vi omfattende bære-

kraftlover på vei. Vi er nødt til å få fart på bærekraftarbeidet i bransjen, og det nye verktøyet for bærekraftrapportering skal hjelpe Norsk Eiendoms medlemmer med å lykkes med nettopp dette, sier fagsjef for næringspolitikk og kommunikasjon, Naomi Ichihara Røkkum.

Les mer om ESG-/bærekraftrapportering her.

Befaring i et nytt strøk

Entras administrerende direktør, Sonja Horn, fortalte om en smart og bærekraftig bydel de har utviklet rundt Tullinløkka i Oslo sentrum.

– KA13 (Kristian August gate 13) er det første ombruksprosjektet i Norge som er i henhold til kriteriene fra FutureBuilt. Bygget stod ferdig våren 2021 og har en ombruksgrad på nærmere 80 prosent. I mars 2021 ble KA13 tildelt prisen DOGA Hedersmerket, sier Horn.

I tillegg til dette kontorbygget fra 1950-tallet som er blitt rehabilitert etter sirkulære prinsipper med et nytt tilbygg, fikk deltagerne høre om, og befare, Universitetsgata 7-9 og Rebel. Førstnevnte er blitt et ekstrovert bygg med åpning mot bakgården og har hatt stor interesse fra leietagere. Bygget Rebel samler over 1500 kloke it-hoder som knekker koder sammen. Bygget har lekne elementer som referanser til filmen Back To the Future og serien Dr. Who.

Hold av 19. oktober 2022!

Dette er datoen for neste års høstmøte. Abonnér på nyhetsbrevet så får du den informasjon du trenger for å melde deg på!

Kommende arrangementer

Rapportlansering: morgendagens kontorbehov

19. januar 2022 • 08:45 - 11:00

skiskyttekonkurranse

Eiendoms­mesterskap i skiskyting 2022

8. februar 2022 • 18:30 - 21:00

Citykonferansen Oslo 2022

17. februar 2022 • 12:00 - 20:00