Det tyske datatilsynet har nylig ilagt et rekordstort overtredelsesgebyr på 14,5 millioner euro til eiendomsselskapet Deutsche Wohnen SE. Saken er verdt å merke seg også for norske eiendomsaktører fordi den konkret gjelder plikter ved lagring av opplysninger om leietakere ved utleie av eiendom.

Bakgrunnen for overtredelsesgebyret var at Deutsche Wohnen, som eier ca 163 000 leiligheter og ca 2 600 næringseiendommer, ikke overholdt plikten til å slette personopplysninger om leietagere fra sine systemer. Det tyske datatilsynet la til grunn at Deutche Wohnen oppbevarte opplysninger om leietagerne lenge etter at leieforholdene var avsluttet, og uten å ha nødvendig

teknisk mulighet til å slette dataene. De aktuelle opplysningene omfattet grunndata som navn og adresse, samt mer sensitiv informasjon som skatt- og lønnsopplysninger og bank- og forsikringsinformasjon.

Avgjørelsen er ikke rettskraftig, og Deutsche Wohnen kan ta saken videre til retten i Berlin

Tyskland er toneangivende i Europa når det gjelder å sette standarder som andre lands tilsynsmyndigheter gjerne ser hen til i sin nasjonale praksis. Det er derfor grunn til å minne eiendomsaktører også her i landet om viktigheten av å overholde de grunnleggende forpliktelser innenfor GDPR. Blant disse er plikten til å inngå en databehandleravtale ved bruk av elektroniske adgangskontrollsystemer til bygg. Norsk Eiendoms mal for en slik avtale finnes her. Avgjørelsen viser også viktigheten av å ha systemer som sikrer at de pliktene som pålegges partene i avtalen, herunder sletteplikt, faktisk overholdes i praksis.

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00