Representasjon

Norsk Eiendom deltar aktivt i ulike utvalg for å fremme medlemsbedriftenes interesser.

Norsk Eiendom er representert i:

 • Sektorstyret for bygg i Standard Norge v/ Thor Olaf Askjer
 • Brukerforum i Plan- og bygningsetaten i Oslo v/ Carl Henrik Borchsenius
 • Styret for Ruteretur AS v/ Thor Olaf Askjer
 • Styret i Grønn Byggallianse v/ Thor Olaf Askjer
 • Byggherregruppen i HMS-charteret v/ Carl Henrik Borchsenius
 • European Property Federation v/ Thor Olaf Askjer
 • Diverse standardiseringskomiteer v/Thor Olaf Askjer og Carl Henrik Borchsenius
 • Juryen for Cityprisen Oslo v/ Thor Olaf Askjer
 • Juryen for Cityprisen Nord v/ Thor Olaf Askjer
 • Juryen for Cityprisen Stavanger v/ Carl Henrik Borchsenius
 • Programkomiteen for Citykonferansen Oslo v/Anders Buchardt, Christine Kahrs og Carl Henrik Borchsenius

 .

Postgirobygget Radisson Blu Plaza