Da Norsk Eiendom inviterte medlemmene til å gi skattepolitiske innspill var beskjeden klar: de betaler gjerne skatt, men innretningen må bli mer rettferdig. Eiendomsskatt på et revet bygg og formueskatt som rammer hardt uavhengig av inntjening, var noen av problemstillingene som ble løftet.

Når Norsk Eiendom skal meisle frem ny politikk inviterer foreningen til en «EiendomsTank», hvor medlemmene gir innspill og drøfter ulike problemstillinger.

Temaet den 4. april var «Betaler vi vår skatt med glede – eller er det på tide å si fra?». På møtet fortalte deltagerne om hvilke utfordringer deres bedrift opplever knyttet til skatt.

Rimelig og rettferdig

Fra myndighetens side er skatt nødvendig for å finansiere fellesskapets oppgaver. Samtidig henger betalingsviljen for skatt sammen med at skattesystemet oppfattes rimelig og rettferdig.

Etter en innledning fra partner i RSM, Morten Hereng Christophersen, diskuterte deltagerne på EiendomsTanken.

Noen av temaene som ble drøftet var:

  • Eiendomsskatt på bygg som er revet
  • Skatt på utleieenheter uten leietagere
  • Økning i samlet skattetrykk de siste årene
  • Variasjon skattetrykk og betalingsevne blant eiendomsaktører ut fra virksomhetsstørrelse og geografi
  • Formueskatt og eiendomsskatt i faser uten inntjening
  • Er nye bygg mer begunstig beskattet enn eldre bygg (belåningsgrad, byggets tilstand mv.)?
  • Skatte- og avgiftsinsentiver for miljøvennlighet
  • Taksteringsregler
  • Behov for forutsigbarhet

Norsk Eiendom skal i neste fase samle relevant dokumentasjon knyttet til disse spørsmålene. Har du skattepolitiske innspill? Ta gjerne kontakt med administrerende direktør Thor Olaf Askjer på thor.olaf.askjer@noeiendom.no.

Se også den nyutgitte Civita-rapporten «Skatt og samfunnsbidrag» som gir ny kunnskap om beskatningen av næringsvirksomhet.

mynter notater og penner